Nedenfor finner du en oversikt over innstillinger som skal benyttes for å legge inn mailen på din telefon/nettbrett (f.eks. iPhone og iPad) eller på et mailprogram (f.eks. Outlook, Windows mail eller Thunderbird).

Hvis du opplever problemer med å sende mail fra et mailprogram, bør du sjekke at du har riktige og oppdaterte innstillinger på din mailkonto. Noen ganger er det enkleste å installere kontoen på nytt. Fremgangsmåten på dette varierer ut fra hva slags program og enhet du bruker, så ofte er det enkleste å søke frem en oppskrift på Google eller Youtube.


Innstillinger for mailprogrammer (f.eks. Outlook eller iPhone app):

Tjener for
innkommende
e-post (IMAP) *
Server: imap.mailia.no
Kryptering: TLS (hvis tilgjengelig)
Port for TLS: 143
Krever SSL: Ja (hvis ikke TLS er tilgjengelig)
Port for SSL: 993
Tjener for utgående
e-post (SMTP)
Server: smtp.mailia.no
Krever TLS (kryptering): Ja
Port: 587
Brukernavn og passord ved sending: Ja
Fullt navn eller
visningsnavn
Navnet ditt
Kontonavn,
brukernavn
eller e-postadresse
Hele e-postadressen din
PassordPassordet ditt
Server krever
godkjenning av
brukernavn og passord
Ja
Krev pålogging med
sikker passord-
autentisering (SPA)
Nei

* Noen kunder benytter POP3 i stedet for IMAP, i så fall kan imap.mailia.no byttes ut med pop.mailia.no. Port for inngående e-post settes i så fall til 110 med TLS (eller 995 med SSL).

Merk at innstillinger for STARTTLS er de samme som for TLS.

Det er også mulig å benytte servernavn hvor mailia.no erstattes med start.no (dvs. smtp.start.no, imap.start.no og pop.start.no), selv om vi anbefaler å bruke mailia.no-navnene.