Vilkår for bruk av Mailia

Dette nettstedet tilbyr e-post og andre internettbaserte tjenester gjennom mailia.no og underdomener, samlet referert til som «Tjenesten» eller «Mailia».

Mailia eies i sin helhet av Fjordmail Technologies AS (“Selskapet”, “vi” eller “oss”). Fjordmail Technologies AS er registrert og lokalisert i Norge, med organisasjonsnummer NO 920 243 347 MVA.

Ved å bruke Mailia, godtar du følgende vilkår («avtalen»).

1. Endringer i tjenesten og vilkårene for bruk

Tjenesten kan endres når som helst uten forhåndsvarsel, ettersom Mailia kontinuerlig er under utvikling. Vi er opptatt av å utvikle en enda bedre tjeneste for våre brukere, og vi inviterer alle til å sende inn forslag til ny funksjonalitet osv.

Mailia er blant annet basert på Open Source-komponenter, og vi oppgraderer ofte disse komponentene for å øke servicekvaliteten og sikkerheten. Likevel garanterer vi ikke at til enhver tid alle slike komponenter vil være oppdatert.

Denne avtalen kan endres fra tid til annen. Ved å fortsette å bruke tjenesten, godtar du de siste vilkårene for bruk. Endringer i denne avtalen som vi kategoriserer som viktige vil bli varslet om per mail til din mailia.no mailadresse.

2. Registrering og bruk av tjenesten

Mailia er en tjeneste for mottak, lesing og sending av email som tilbys privatpersoner over 18 år, og til privat bruk. Du kan tilgå tjenesten via et oppdatert tredjeparts mailprogram/-app som støtter siste versjoner av IMAP/POP3 og SMTP, eller du kan benytte vår webmail gjennom de fleste og vanligste nettlesere (i oppdatert versjon).

Tilgjengelig lagringsplass for mailkontoen vises i webmailen. Når mailboksen er full, vil innkommende mailer bli avvist.

Ved sending av mailer via et mailprogram eller -app (som f.eks. Outlook), må du benytte autentisering med brukernavn og passord. Mailer som forsøkes sendt uten slik autentisering kan bli avvist.

Vi oppfordrer til å sjekke alle mapper som f.eks. «Spam» regelmessig for å se om noen mailer ved en feiltakelse er lagt i denne mappen. Mailer som ligger i mapper for slettet eller uønsket innhold (slik som «Spam»), kan bli slettet permanent fra systemet uten forvarsel.

Vi er ikke ansvarlig for eventuelle produkter/tjenester som du bruker eller kjøper med Mailia som kontaktadresse.

Du er alene ansvarlig for alle meldinger som sendes gjennom din konto på tjenesten. Tjenesten skal ikke brukes til:

  • Aktiviteter som er forbudt ved lov
  • Overføring eller lagring av innhold som er ulovlig, krenker opphavsretten, eller som rimeligvis kan anses for å være skadelig, truende, voldelig, trakasserende, ærekrenkende eller invaderende for en annens personvern
  • Overføring eller lagring av virus eller annen lignende skadelig programvare
  • Sende spam / uønsket e-post eller bulk e-post som ikke er akseptert av mottaker på forhånd og utløst av en handling fra mottakeren
  • Sende mailer som utgir seg for å være sendt av noen annen
  • Forstyrre eller forstyrre Tjenesten eller tilknyttede tjenester eller nettverk

Brudd på disse reglene eller annen norsk lov kan medføre utestengelse, begrensning eller lukking av din mailkonto. Selskapet har også rett til å kreve erstatning for eventuelle skader som følge av brudd på denne avtalen.

Selskapet kan ikke garantere at mailer som sendes til eller fra en Mailia-konto, faktisk når adressaten. Hvis en email blir oppfattet som mistenkelig av vårt eller den andre partens antispam-system, risikerer avsender og mottaker at e-posten ikke kommer fram.

Du er ansvarlig for å sikre sikkerhetskopiering / kopiering / lagring av viktig informasjon, som dine mailer og kontaktdata. Vi vil, etter beste evne, sørge for at slik informasjon lagres under sikre omstendigheter, men har ikke noe ansvar hvis slik informasjon forsvinner fra serveren. Normalt vil vi ha en back-up av din mailboks 14 dager tilbake i tid, men kan ikke garantere for dette.

Du er selv ansvarlig for å benytte et sikkert passord for tilgang til din mailkonto. Passordet bør ha tilstrekkelig lengde, innhold og variasjon i tegntyper (f.eks. bokstaver, tall og tegn) til at det er vanskelig å gjette for utenforstående. Videre skal du ikke benytte et passord på din Mailia-konto som er likt eller ligner på et passord du har benyttet et annet sted. Ved mistanke om at passordet kan ha blitt kjent for en utenforstående, skal du endre passordet umiddelbart. Dette gjør du i webmailen ved å klikke på «Innstillinger» og deretter «Passord».

Du er ansvarlig for å sjekke din Mailia-innboks for viktige meldinger fra oss minst en gang per uke, ettersom vi bruker din Mailia-adresse til viktig kommunikasjon.

Du samtykker i at selskapet kan tilgå din mailkonto dersom dette er nødvendig for driften av våre tjenester, eller hvis dette er nødvendig for å beskytte selskapet eller andre brukere mot tap. Dersom du kommer i besittelse av informasjon om selskapet eller andre brukere, som ikke er tiltenkt deg, er du forpliktet til å slette den aktuelle informasjonen umiddelbart og varsle oss uten unødig forsinkelse. Det er ikke tillatt å forsøke å få uautorisert tilgang til vårt nettverk, servere, systemer eller lignende.

For å sikre en mest mulig stabil tjeneste for alle brukere, har Mailia begrensninger på bruken av tjenesten. Dette gjelder f.eks. antall mailer man kan sende og hvilke IP-adresser vi godtar innlogging fra.

3. Abonnement

Mailia er en betalt mailtjeneste og man må ha et aktivt abonnement for å få tilgang til tjenesten. Gjeldende pris finner du under «Min konto» i webmailen. Eventuelle prisendringer vil varsles på forhånd via mail til din Mailia-adresse.

Du er selv ansvarlig for å oppdatere betalingsinformasjon og sikre at betaling blir registrert og godkjent. Betaling skjer på forhånd og fornyes automatisk tre dager før utløpet av en betalt periode, med mindre du har stoppet abonnementet.

For å gjøre endringer på ditt abonnement, skal du logge deg på webmailen via en PC og klikke på «Min konto».

Du kan når som helst deaktivere/si opp ditt abonnement under «Min konto». Dette må gjøres minst 3 dager før utløpet av nåværende betalingsperiode. Din mailkonto vil da bli lukket etter utløpet av den perioden som du har forhåndsbetalt for.

Manglende betaling regnes også som en oppsigelse. Ved manglende betaling deaktiveres kontoen, og det er ikke mulig å sette opp videresending av, eller automatisk svar på, mailer.

90 dager etter at kontoen er stengt, blir kontoen, inkludert alle mailer og annen informasjon i mailboksen slettet permanent. Det vil ikke være mulig å gjenopprette gammelt innhold eller aktivere kontoen på nytt etter dette.

12 måneder etter at mailkontoen ble stengt, vil det være mulig (for hvem som helst) å opprette en ny mailkonto med samme brukernavn/mailadresse. I 12 måneders-perioden vil dette ikke være mulig, med mindre du selv kan bevise at mailadressen tidligere har vært disponert av deg.

Når du avslutter en mailkonto, avsluttes også alle alias-adresser.

4. Personvern

Ved å bruke våre tjenester godtar du også vår personvernerklæring.

5. Begrensede garantier og ansvar

Vi kan ikke gi noen garanti for påliteligheten til tjenesten eller garantere sikkerheten for data som brukeren har lagret eller fått lagret i sin mailboks, til tross for beste innsats. Tjenesten leveres «som den er», og du samtykker i å ikke holde selskapet ansvarlig eller å søke erstatning for skader, tap av data eller andre tap (inkl. økonomisk tap) som måtte oppstå som følge av feil på tjenesten eller ved bruk av tjenesten.

Videre vil du ikke holde selskapet ansvarlig eller søke skadeserstatning hvis konfidensielt materiale blir frigitt som et resultat av sikkerhetssvikt eller andre forhold.

Vi kan gjøre forbedringer og endringer i tjenesten når som helst uten varsel. Selskapet kan etter eget skjønn avslutte tjenesten. En slik planlagt nedleggelse skal dog varsles minst 30 dager i forveien.

6. Lagring av data

All personlig data tilknyttet din mailkonto (navn, alternativ mailadresse, mobilnummer, mv.) lagres på servere som driftes og vedlikeholdes av Deploi AS i Norge. All data fra din mailboks og kontaktdata lagres hos det danske selskapet Mailcore Aps, som også er ansvarlige for den tekniske drift av mailtjenesten. Data knyttet til supporthenvendelser lagres på serverene til det USA-baserte selskapet Zendesk.

For å slette din mailkonto, kan du når som helst logge deg inn på webmailen, klikke på «Min konto» og deretter «Slett kontoen min permanent». Dette gjør at din konto blir deaktivert, og etter 90 dager vil kontoen og alt innholdet i din mailboks bli slettet permanent. Dersom du ønsker at dette skal skje raskere, må du ta kontakt med Support via din Mailia-adresse før du bruker funksjonen for å slette kontoen permanent.

7. Rettslig instans

Denne avtalen og andre avtaler mellom deg og selskapet er underlagt de norske lover. Norsk domstol skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse eventuelle tvister knyttet til denne avtalen eller tjenesten. Oslo tingrett skal være verneting.

Hvis du har spørsmål til denne avtalen, er du velkommen til å kontakte oss.

Gjelder fra: 15. desember 2021

Mailia.no benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer