1. Generelt

Disse vilkårene gjelder leveranse av Mailia fra Recurrent AS, til forbrukerkunder i Norge.

2 Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten er en e-posttjeneste for mottak, lesing og sending av e-post. Kunden må selv sørge for programvare for bruk av e-post, eller kunden kan benytte vår webmailtjeneste på mailia.no gjennom en standard nettleser.

Tilgjengelig lagringsplass per e-postkonto vises i webmailen. Når e-postkontoen er full vil innkommende meldinger bli avvist. Mailia.no har rett til å uten varsel endre maksgrense for antall gigabyte lagringsplass.

3 Forbehold om mottak og leveranse

Ved sending av meldinger med mailprogram (Outlook eller lignende) må bruker anvende online brukernavn og passord for sending. Prøver bruker å sende via Mailia sine servere uten autentisering vil meldingene bli avvist. Mer om dette under support.

4 Fraskrivelse av erstatningsansvar
Mailia har ikke ansvar for produkter eller tjenester kunden eller bruker kjøper eller bestiller med online e-post som kontaktadresse.

5 Kundens informasjon
Kundene har til enhver tid rett å be om at at all informasjon om kunden samt kundens mailer slettes fra systemet.

6 Misbruk
Tilgang til tjenesten kan bli begrenset, sperret eller avsluttet dersom norsk lov brytes og/eller følgende:

* Å spre bilder eller informasjon som kunden eller bruker ikke har rettigheter til, inkludert personlig informasjon/data om en annen person som spres mot denne personens vilje.
* Å spre ulovlig innhold.
* Å spre virus eller skadelig programvare inkludert linker til disse.
* Å sende spam til brukere som ikke har godkjent mottak av slik mail.
* Enhver form for kriminell virksomhet inkludert oppfordringer til dette.

7 Betaling
Mailia.no er en betalt tjeneste. Recurrent AS har rett til å til enhver tid sette den gjeldende prisen, og alle prisendringer skal varsles på mail i forkant. Pris per måned er p.t. 29 kroner. Kunde er selv ansvarlig for å oppdatere betalingsinformasjon og sørge for at betaling er registrert og godkjent. Oppsigelse gjøres ved å logge inn og avslutte abonnementet på Mailia.no

8 Oppsigelse
Ved uteblitt betaling vil kontoen stenges. Det er ikke mulig å sette opp videresendingstjeneste. Etter 3 måneder vil kontoen slettes og all email vil samtidig slettes. Det vil ikke være mulig å hente tilbake gamle mailer eller reaktivere kontoen.

Ved oppsigelse av e-postkonto vil også alle aliaser bli oppsagt.