1 Generelt

Disse vilkårene gjelder kjøp av tilgang til mailadresse, levert gjennom Mailia fra Fjordmail Technologies AS, til forbrukerkunder i Norge.

2 Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten er en e-posttjeneste for mottak, lesing og sending av e-post. Kunden må selv sørge for programvare for bruk av e-post, eller kunden kan benytte vår webmailtjeneste på mailia.no gjennom en standard nettleser.

Tilgjengelig lagringsplass per e-postkonto vises i webmailen. Når e-postkontoen er full, vil innkommende meldinger bli avvist. Mailia.no har rett til å uten varsel endre maksgrense for antall gigabyte lagringsplass.

3 Forbehold om mottak og leveranse

Ved sending av meldinger med mailprogram (Outlook eller lignende) må brukeren anvende sitt brukernavn og passord for sending. Prøver brukeren å sende via Mailia sine servere uten autentisering vil meldingene bli avvist. Mer om dette under support.

Vi anbefaler våre kunder å sjekke sine «Spam» og «Junk»-foldere jevnlig. Her legges mailer som systemet oppfatter som uønsket e-post (det hender at systemet tar feil). Disse mailene, i tillegg til slettede mailer blir permanent fjernet fra systemet etter én måned fra mottak.

4 Fraskrivelse av ansvar
Mailia har ikke ansvar for produkter eller tjenester kunden eller bruker kjøper eller bestiller med Mailia e-post som kontaktadresse.

Kunden har selv ansvar for å sikre backup/kopi/lagring av viktig informasjon, som e-poster og kontakter. Mailia vil etter beste evne sikre at slik informasjon lagres under trygge omstendigheter, men har ikke ansvar dersom slik informasjon skulle forsvinne fra serveren.

5 Kundens informasjon
Kunden har tilgang til all lagret informasjon om kunden (mailer etc.) via sin innlogging på mailia.no. Kunden har til enhver tid rett å be om at at all informasjon om kunden, inkl. kundens mailer slettes fra systemet.

6 Misbruk
Tilgang til tjenesten kan bli begrenset, sperret eller avsluttet dersom norsk lov brytes og/eller følgende skjer:

* Å spre bilder eller informasjon som kunden eller bruker ikke har rettigheter til, inkludert personlig informasjon/data om en annen person som spres mot denne personens vilje
* Å spre ulovlig innhold
* Å spre virus eller skadelig programvare inkludert linker til disse
* Å sende spam til brukere som ikke har godkjent mottak av slik mail
* Enhver form for kriminell virksomhet inkludert oppfordringer til dette

7 Betaling
Mailia.no er en betalt tjeneste. Fjordmail Technologies AS har rett til å til enhver tid sette den gjeldende prisen, og alle prisendringer skal varsles per mail i forkant. Gjeldende pris finnes til enhver tid tilgjengelig under «Betaling» i innstillingene på webmailen. Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere betalingsinformasjon og sørge for at betaling er registrert og godkjent. Betaling skjer forskuddsvis og fornyes automatisk ved utløpet av en betalt periode, med mindre kunden har stoppet betalingen.

For å gjøre endringer på abonnementet, må kunden logge inn på webmail via en PC, klikke på «Innstillinger» øverst til høyre og deretter «Betaling» til venstre.

8 Oppsigelse og sletting
Oppsigelse gjøres ved å logge inn og avslutte abonnementet på Mailia.no. Uteblitt betaling regnes også som oppsigelse. Ved uteblitt betaling, vil kontoen stenges, og det er da ikke mulig å sette opp videresendingstjeneste.

90 dager etter at kontoen er stengt vil kontoen og all mail og annen informasjon i mailboksen bli slettet permanent. Det vil ikke være mulig å hente tilbake gammelt innhold eller reaktivere kontoen etter dette.

Ved oppsigelse av en mailkonto vil også alle aliaser bli oppsagt.