logo
Hjem
BrukerstøtteLogg inn

Vilkår for bruk

Nettsteder eid av Inbox.com AS tilbyr e-posttjenester og andre relaterte tjenester, samlet referert til som "Tjenesten".

Tjenesten eies i sin helhet av Inbox.com AS ("Selskapet", "vi" eller "oss"). Selskapet er registrert og lokalisert i Norge, med organisasjonsnummer/registerkode 920 243 347.

Ved å bruke tjenesten godtar du følgende vilkår og betingelser ("avtalen" eller "tjenestevilkårene"). Disse tjenestevilkårene regulerer bruken av Tjenesten.

1. Generelt

Denne avtalen ble opprinnelig skrevet på engelsk og er oversatt til andre språk for å gjøre det lettere for deg. I tilfelle uoverensstemmelser mellom originalversjonen og en oversatt versjon, skal originalversjonen (engelsk) ha forrang: https://www.inbox.com/terms-of-service.

2. Endringer i tjenesten og vilkårene for bruk

Tjenesten kan endres når som helst uten forvarsel. Vi skal også varsle deg om endringer i denne avtalen innen rimelig tid via e-post og våre nettsider. Selskapet vil forsøke å holde alle komponenter som Tjenesten er basert på, oppdatert for å øke tjenestens kvalitet og sikkerhet. Vi kan likevel ikke garantere at alle slike komponenter alltid vil være oppdatert.

Denne avtalen kan endres fra tid til annen. Ved å fortsette å bruke tjenesten godtar du den nyeste versjonen av avtalen, og vi anbefaler derfor at du regelmessig ser etter oppdateringer. Endringer i denne avtalen som vi kategoriserer som kritiske, vil bli varslet via e-post gjennom Tjenesten.

3. Registrering og bruk av tjenesten

Tjenesten er en tjeneste for mottak, lesing og sending av e-post, og er beregnet for bruk av personer over 18 år. Ved å bruke Tjenesten bekrefter du at du er 18 år eller eldre. Du kan få tilgang til Tjenesten via et oppdatert e-postprogram/app fra en tredjepart som støtter de nyeste versjonene av IMAP/SMTP, eller du kan bruke vår webmail via en nettleser. Vi bestreber oss på å gjøre tjenesten tilgjengelig via de nyeste versjonene av de mest brukte operativsystemene, e-postprogrammene/appene og nettleserne. Vi anbefaler at du holder alle dine enheter og systemer oppdatert, da dette normalt vil forbedre tjenestens tilgjengelighet og sikkerhet.

Tilgjengelig lagringsplass for postkassen din vises i webmailen. Når postkassen er full, kan innkommende og utgående e-poster bli avvist (ikke levert).

Når du sender e-post via et e-postprogram eller en app (for eksempel Outlook), må du bruke autentisering med brukernavn (e-postadressen din) og passord. E-poster som forsøkes sendt uten slik autentisering, kan bli avvist.

Vær oppmerksom på at all bruk av tredjepartsapplikasjoner (f.eks. en mobilapp eller et dataprogram) og enheter (f.eks. en datamaskin eller en telefon) er ditt eget ansvar, og vi er ikke ansvarlige for atferd, funksjoner eller innhold i slike tredjepartsapplikasjoner og -enheter. Vær også oppmerksom på at tredjepartsapplikasjoner og -enheter kan ha sine egne bruksvilkår og personvernregler, som du er fullt ut ansvarlig for å følge.

Vi oppfordrer deg til å sjekke alle mapper, inkludert mappene "Papirkurv" og "Søppelpost", regelmessig for å se om e-poster ved en feiltakelse har blitt plassert i feil mappe. E-poster som ligger i mapper for slettet eller uønsket innhold (for eksempel "Spam") kan bli slettet permanent fra systemet uten forvarsel.

Vi er ikke ansvarlige for produkter/tjenester som du bruker eller kjøper ved å bruke en e-postadresse fra tjenesten som kontaktadresse.

Du er fullt ut ansvarlig for alle meldinger som sendes via din e-postkonto på Tjenesten.

Tjenesten skal ikke brukes til:

  • Aktiviteter som er forbudt ved lov;
  • Sende eller lagre innhold som er ulovlig, krenker opphavsretten eller med rimelighet kan anses som skadelig, truende, voldelig, trakasserende, ærekrenkende eller krenkende for andres personvern;
  • Sende virus eller annen skadelig programvare;
  • Sende spam/søppelpost eller masseutsendelse av e-post som ikke eksplisitt er akseptert av mottakeren på forhånd og utløst av en handling fra mottakerens side;
  • Sende e-post som utgir seg for å være eller ser ut til å være sendt av noen andre;
  • forstyrre eller avbryte tjenesten eller tilknyttede tjenester eller nettverk.

Brudd på disse reglene, andre vilkår i denne avtalen eller annen lovgivning kan føre til begrenset tilgang, stenging eller sletting av e-postkontoen og/eller abonnementet ditt. Selskapet kan kreve erstatning for eventuelle skader som følge av brudd på denne avtalen.

Selskapet kan ikke garantere at e-poster som sendes til eller fra tjenesten, når frem til adressaten eller den tiltenkte mottakeren.

Du er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av viktig informasjon, for eksempel e-post og kontaktdata. Vi bestreber oss på å sørge for at informasjon som er lagret på serverne våre, er sikkert lagret og utilgjengelig for tredjeparter. Likevel gir vi ingen slike garantier. Under normale omstendigheter er målet vårt å ha rullerende sikkerhetskopier av postkassen din minst 14 dager tilbake i tid.

Du er ansvarlig for å bruke et sikkert passord for å få tilgang til e-postkontoen din. Passordet skal være unikt for tjenesten og ha en lengde, et innhold og en variasjon av tegnsorter som gjør det vanskelig for utenforstående å gjette. Du skal aldri bruke et passord på e-postkontoen din som er identisk med eller ligner på et passord du bruker eller har brukt andre steder. Passordet ditt skal aldri deles med en tredjepart, verken en bedrift eller en person. Hvis du mistenker at passordet kan ha blitt kjent for en tredjepart, må du umiddelbart endre passordet. Dette kan du gjøre i webmailen ved å klikke på "Innstillinger" og deretter "Passord".

Du er ansvarlig for å sjekke postkassen din på Tjenesten for viktige meldinger og oppdateringer om Tjenesten fra oss minst én gang i uken, ettersom vi bruker denne e-postadressen til viktig kommunikasjon.

Du samtykker i at selskapet kan bruke og endre informasjon i postkassen eller e-postkontoen din hvis dette anses som nødvendig for å beskytte tjenesten, selskapet, våre kunder eller andre brukere mot skade eller tap. Et eksempel på dette kan være fjerning av en skadelig e-post som har blitt sendt til postkassen din uten å bli stoppet av vårt spamfilter.Hvis du kommer i besittelse av informasjon om selskapet eller andre brukere som ikke er ment for deg, er du forpliktet til å slette slik informasjon og varsle oss umiddelbart. Ethvert forsøk på å få uautorisert tilgang til vårt nettverk, servere eller systemer er ikke tillatt.

For å sikre stabiliteten og tilgjengeligheten til tjenestene våre har tjenesten visse bruksbegrensninger. Dette gjelder f.eks. antall e-poster du kan sende og hvilke IP-adresser vi aksepterer pålogginger fra.

4. Abonnement

Tjenesten er en betalt e-posttjeneste, og du må ha et aktivt abonnement for å få tilgang til tjenesten. For å bruke tjenesten må du først velge abonnementsperiode. Du betaler på forhånd for Tjenesten basert på den abonnementsperioden du har valgt. Den samme abonnementsperioden gjelder når abonnementet fornyes automatisk. Du finner gjeldende pris for tjenesten under "Min konto" i webmailen. Fakturaene for Tjenesten sendes til e-postadressen du har oppgitt i Tjenesten. Hvis det er lovpålagt, kan du be om å få en kopi av fakturaen sendt til postadressen din ved å kontakte kundestøtte.

Vi kan fra tid til annen endre prisen for abonnementene. Eventuelle prisendringer vil bli kommunisert til deg på forhånd med rimelig varsel til e-postadressen din i tjenesten. Prisendringer trer i kraft ved starten av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen. Hvis du ikke godtar en prisendring, kan du avvise den ved å avslutte abonnementet på Tjenesten før prisendringen trer i kraft. Hvis du sier opp abonnementet, vil tjenesten ikke lenger bli levert til deg etter at den forhåndsbetalte abonnementsperioden er utløpt.

Du er selv ansvarlig for å oppdatere betalingsinformasjon og sørge for at betalinger for bruk av Tjenesten er godkjent. Abonnementet er forhåndsbetalt og fornyes automatisk med mindre du har sagt opp abonnementet.

Tjenesten betales automatisk ved hjelp av betalingsinformasjonen du har oppgitt. For å gjøre endringer i abonnementet ditt må du logge deg inn på webmailen via en PC og klikke på "Min konto".

Du kan når som helst deaktivere/avbestille abonnementet ditt under "Min konto". Hvis du sier opp abonnementet, vil e-postkontoen din bli stengt etter utløpet av perioden du har forhåndsbetalt for.

Hvis abonnementet ikke er aktivt, eller hvis fornyelse/betaling ikke er gjennomført, anses dette som en oppsigelse av abonnementet. Etter utløpsdatoen vil e-postkontoen bli stengt, og det vil ikke være mulig å bruke tjenesten, inkludert automatiske svar. Vi tilbyr ikke videresending av e-post, verken under eller etter abonnementets utløp.

90 dager etter at e-postkontoen er stengt, vil e-postkontoen og postkassen, inkludert alle e-poster og annen informasjon i postkassen, bli slettet permanent. Vær oppmerksom på at det fortsatt kan finnes sikkerhetskopier av postkassen på serverne våre opptil 60 dager etter denne slettingen. Du kan be om raskere sletting ved å kontakte supportteamet vårt fra den aktuelle e-postadressen før e-postkontoen stenges. Etter dette vil det ikke være mulig å gjenopprette innholdet i postkassen din.

12 måneder etter at e-postkontoen ble stengt, vil det være mulig (for alle) å opprette en ny e-postkonto med samme brukernavn/e-postadresse. I karanteneperioden på 12 måneder vil dette ikke være mulig.

Når en e-postkonto stenges, blir også eventuelle alias-adresser avviklet.

5. Personvernerklæring

Vi samler inn personopplysninger knyttet til kundenes bruk av Tjenesten med største forsiktighet og i samsvar med relevante personvernregler, inkludert GDPR. Vi samler inn brukerdata for å forbedre tjenesten ved å lagre informasjonskapsler og andre datasporingsfiler på enheten din. Hvis du vil vite mer om bruken av informasjonskapsler og data som samles inn av oss, kan du lese personvernerklæringen vår.

Ved å bruke tjenestene våre godtar du også vår personvernerklæring.

6. Begrensede garantier og ansvar

Du forstår og samtykker i at tjenesten leveres "som den er" og "som tilgjengelig" uten uttrykkelig eller underforstått garanti av noe slag, og du samtykker i å ikke holde selskapet ansvarlig eller søke erstatning for a) tap eller skade (inkludert indirekte, tilfeldige, spesielle, straffende eller eksemplariske); b) tap av bruk; c) tap av data; d) tap av virksomhet eller fortjeneste; eller e) skade på enhet; som kan oppstå som følge av feil på tjenesten eller ved bruk av tjenesten.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som du måtte lide som følge av kontraktsbrudd, og vi er ikke forpliktet til å kompensere deg for inntektstap, driftsavbrudd, tap av fortjeneste eller andre lignende tap, med mindre våre handlinger anses som klanderverdige (forsettlige eller grovt uaktsomme).selskapet garanterer ikke tjenestens tilgjengelighet eller pålitelighet, eller sikkerheten til dataene som er lagret i postkassen din.

Vi garanterer ikke at tjenesten er fri for skadelig programvare eller andre skadelige komponenter, og vi påtar oss ikke noe ansvar for tredjepartsapplikasjoner eller enheter som brukes for å få tilgang til tjenesten.

Du kan heller ikke holde selskapet ansvarlig eller kreve erstatning basert på at data er blitt eksponert eller frigitt, f.eks. på grunn av et sikkerhetsbrudd.

Det samlede ansvaret for alle krav knyttet til tjenesten kan ikke overstige de beløpene du har betalt til selskapet i løpet av de siste 12 månedene.

Vi kan når som helst gjøre forbedringer og endringer i tjenesten uten varsel. Selskapet kan, etter eget skjønn, avslutte tjenesten. En planlagt full oppsigelse av tjenesten må imidlertid varsles minst 30 dager i forveien.

Ingen råd eller informasjon gitt av oss utenfor denne avtalen skal skape noen garanti på våre vegne.

Hvis du er en forbruker (fysisk person), er vi ikke ansvarlige for eventuelle skader du måtte lide, med mindre død eller skade på helsen din ble forårsaket som en følge av denne avtalen, eller våre handlinger anses som uaktsomme (forsettelig eller grov uaktsomhet).

Hvis du ikke er en forbruker, samtykker du i at ditt eneste og eksklusive rettsmiddel for eventuelle problemer med tjenesten er å slutte å bruke tjenesten og si opp abonnementet ditt. Dette betyr at ditt eneste rettsmiddel er å si opp Avtalen og Tjenesten.

Denne avtalen gjelder i den utstrekning gjeldende lov tillater det, og påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

7. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde selskapet skadesløs fra og mot alle skader, tap og utgifter av enhver art (inkludert rimelige advokathonorarer og kostnader) som oppstår som følge av eller i forbindelse med: 1) ditt brudd på denne avtalen; 2) enhver aktivitet du utfører på eller gjennom tjenesten; og 3) ditt brudd på enhver lov eller forpliktelse i denne avtalen.

8. Hele avtalen, opphevbarhet og tolkning

Med unntak av det som er angitt i denne avtalen eller som uttrykkelig er avtalt skriftlig mellom deg og oss, utgjør denne avtalen alle vilkår og betingelser som er avtalt mellom deg og selskapet. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler om bruk av tjenesten, enten de er skriftlige eller muntlige.

Hvis en bestemmelse i denne avtalen blir kjent ugyldig eller ikke kan håndheves, skal dette ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten av noen annen bestemmelse i denne avtalen.

Hvis selskapet unnlater å håndheve denne avtalen eller en bestemmelse i den, fraskriver vi oss ikke retten til å gjøre det.

9. Overdragelse

Selskapet kan overdra denne avtalen og alle sine rettigheter i henhold til denne avtalen, helt eller delvis, og selskapet kan delegere alle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen. Du kan ikke overdra denne avtalen, helt eller delvis, eller overføre dine rettigheter i henhold til denne avtalen til noen tredjepart.

10. Avkall på gruppesøksmål

Der det er tillatt i henhold til gjeldende lov, er du og selskapet enige om at hver av dem kan fremme krav mot den andre parten kun i egenskap av din eller deres individuelle kapasitet og ikke som saksøker eller gruppemedlem i et påstått gruppesøksmål eller representativt søksmål. Med mindre både du og selskapet er enige om det, kan ingen voldgiftsdommer eller dommer slå sammen mer enn én persons krav eller på annen måte lede noen form for representativt søksmål eller gruppesøksmål.

11. Lovvalg / rettsinstans

Med mindre annet følger av ufravikelig lov i en annen jurisdiksjon, er denne Avtalen (og eventuelle ikke-kontraktsmessige tvister/krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med den) underlagt norsk lov, og norske domstoler skal (i den grad det er mulig etter gjeldende lov) ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse eventuelle tvister knyttet til denne Avtalen eller Tjenesten. Oslo tingrett skal være verneting.

Hvis annet følger av ufravikelig lov i en annen jurisdiksjon, skal gjeldende lov gjelde uten hensyn til lovvalg eller lovkonflikter.

Hvis du har spørsmål om denne avtalen, er du velkommen til å kontakte vår kundestøtte (lenke nederst på denne nettsiden).

Gjeldende fra 3. oktober 2023 (se tidligere versjon her).

logo

© 2024 Inbox.com AS

Alle rettigheter forbeholdes.

Snarveier

Brukerstøtte FAQDriftsmeldinger