logo
Hjem
BrukerstøtteLogg inn

Personvernerklæring

Nettsteder eid av Inbox.com AS tilbyr e-posttjenester og andre relaterte tjenester, samlet referert til som "Tjenesten".

Tjenesten eies i sin helhet av Inbox.com AS ("Selskapet", "vi" eller "oss"). Selskapet er registrert og lokalisert i Norge, med organisasjonsnummer 920 243 347.

Denne personvernerklæringen ble opprinnelig skrevet på engelsk og er oversatt til andre språk for å gjøre det enklere for deg. I tilfelle uoverensstemmelser mellom originalversjonen og en oversatt versjon, skal den opprinnelige (engelske) versjonen gjelde: https://www.inbox.com/privacy-policy

1. Generelt

Vi er ansvarlige for å beskytte personopplysningene dine, og vi tar dette ansvaret svært alvorlig.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn opplysninger om deg, hvordan vi bruker disse opplysningene og hvordan vi lagrer opplysningene.

Ved å akseptere denne personvernerklæringen samtykker du til behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og de landsspesifikke personvernlovene som gjelder for selskapet.

Behandlingsansvarlig er:

Inbox.com AS
Øvre Måsan 10C
1385 Asker
Norway
hello@corp.inbox.com

2. Personopplysninger som samles inn

For å kunne levere Tjenesten med høy kvalitet, må vi samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan vi vanligvis samler inn personopplysninger og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitive opplysninger.

a) Opplysninger gitt direkte av deg

Når du registrerer en konto eller kontakter oss, oppgir du informasjon som lagres av oss, for eksempel navn, e-postadresse, mobilnummer og betalingsrelatert informasjon. Denne informasjonen lagres inntil du ber oss om å fjerne den eller kontoen slettes. Se våre tjenestevilkår for informasjon om når en konto slettes.

b) Informasjon som innhentes gjennom bruk av tjenesten

Når du bruker tjenesten, kan vi samle inn visse opplysninger, for eksempel om enheten din (f.eks. mobil-/PC-produsent, operativsystem og nettleser) og tilkoblingen din (f.eks. IP-adresser).

E-posttjenesten vår logger all e-post som går inn og ut av serveren, påloggingsforsøk osv., samt informasjon om denne trafikken (f.eks. IP-adressen og e-postadressen til avsenderen av en e-post eller personen som prøver å logge inn). Denne loggføringen gjøres for å forhindre misbruk av tjenesten og for å hjelpe deg i tilfelle problemer (for eksempel svartelisting av IP-adressen din). Loggen lagres på våre servere i maksimalt 12 måneder.

Når du bruker e-posttjenesten, velger du hvilke data vi skal lagre på dine vegne (for eksempel mottatte e-poster, sendte e-poster og kontakter).

3. Bruk av informasjonskapsler og innhold som lagres lokalt

Når du bruker tjenesten eller besøker nettsidene våre, kan det lagres informasjonskapsler og andre data på enheten din, som senere kan leses av oss. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres i nettleserens internminne.

Vi bruker bare informasjonskapsler som er definert som strengt nødvendige. Det betyr at informasjonskapselen er nødvendig for at tjenesten skal fungere som den skal (f.eks. for at du skal kunne logge deg på webmailen).

Du har mulighet til å hindre oss i å plassere slike informasjonskapsler i nettleseren din. De fleste moderne nettlesere er innstilt til å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke aksepteres. Ulempen med å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din er at tjenesten ikke vil fungere optimalt.

4. Formål med behandling av personopplysninger

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å kunne levere tjenesten

Vi bruker personopplysninger for å sikre at du fortsatt har tilgang til tjenesten. Vi trenger for eksempel kontaktopplysningene dine for å hjelpe deg med å tilbakestille passordet til e-postkontoen din. Til dette formålet samler vi inn følgende personopplysninger: navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer.

Hvis du kontakter vår kundestøtte, kan vi også trenge å vite hvem du er for å kunne hjelpe deg.

I tillegg trenger vi kontaktopplysningene dine for å kunne kontakte deg med viktig informasjon om e-postkontoen din.

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen som beskrives i dette avsnittet, er nødvendigheten av å oppfylle en avtale som du som registrert er part i (GDPR artikkel 6(1)(b)).

b) For å forhindre misbruk av tjenesten

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenesten. Misbruk kan være forsøk på å logge inn på andre personers e-postkontoer, forsøk på svindel, "spamming", oppfordringer, trakassering og andre handlinger som er forbudt ved lov eller i henhold til våre tjenestevilkår. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen beskrevet i dette avsnittet er nødvendigheten av å oppfylle rettslige forpliktelser som er pålagt oss (GDPR art. 6 (1)(c)) og behovet for å oppfylle en kontrakt (tjenestevilkår) som du som registrert er part i (GDPR art. 6 (1)(b)).

c) For å overholde loven

Vi er pålagt å lagre visse personopplysninger, som for eksempel kjøpshistorikken din, for å overholde rettslige forpliktelser vi er pålagt (særlig regnskapsloven, forbrukerkjøpsloven og GDPR) med hjemmel i GDPR art. 6(1)(c).

Selv om det rettslige grunnlaget som gjelder for vår databehandling vanligvis er et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt (GDPR art. 6(1)(b)), kan også andre rettslige grunnlag gjelde.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss, så hjelper vi deg gjerne med å avklare hvilket rettslig grunnlag som gjelder for en spesifikk databehandling.

d) For å ivareta informasjonssikkerheten

For å ivareta informasjonssikkerheten og iverksette nødvendige tiltak for å forhindre informasjonssikkerhetshendelser, kan selskapets tekniske team ha behov for å få tilgang til og overvåke e-posttrafikken. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for dette formålet er selskapets berettigede interesse (GDPR art. 6(1)(f)) i å forebygge informasjonssikkerhetshendelser eller håndtere dem på en forsvarlig måte.

5. Deling av informasjon

Vi selger ikke personopplysningene dine og bruker ikke opplysningene i postkassen din til kommersielle formål.

Vi deler personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne, og noen ganger er vi pålagt å dele informasjon med offentlige myndigheter:

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne.

IT-utvikling, IT-drift, datalagring og kundestøtte utføres i stor grad av tredjeparter.

For å kontrollere slike tredjeparters tilgang til og bruk av personopplysninger har vi inngått egne databehandleravtaler med selskapene som behandler opplysninger på våre vegne for å beskytte dine rettigheter som registrert. Disse tredjepartene har ikke lov til å bruke personopplysninger til andre formål enn å utføre de avtalte tjenestene på våre vegne.

For gjennomføring av kortbetalinger vil kortopplysningene dine bli delt med vår leverandør av betalingstjenester, Stripe. Dette inkluderer overføring av personopplysninger til et tredjeland (USA). Vår avtale med Stripe definerer en passende metode for slik overføring, slik at opplysningene kun behandles i samsvar med GDPR og med det formål å gjennomføre betalingen.

b) Når offentlige myndigheter krever det

Ved mistanke om lovbrudd eller lovovertredelse kan lagrede personopplysninger og annen informasjon av interesse bli utlevert til offentlige myndigheter.

Vi deler normalt ikke slik informasjon uten at det foreligger en gyldig rettskjennelse eller annen rettslig forpliktelse som spesifiserer nøyaktig hvilke opplysninger vi er pålagt å dele med offentlige myndigheter.

Opplysninger om kunders kjøpshistorikk kan også deles med offentlige myndigheter for å sikre eller bevise at vi overholder gjeldende lover og forskrifter.

6. Lagring av data

a) Hvordan opplysningene lagres

Sikkerheten til personopplysningene dine er viktig for oss. Alle personopplysninger oppbevares sikkert og beskyttes mot uautorisert tilgang.

Vi bruker egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innsamling, bruk, utlevering, endring eller avhending.

E-postdata og kontodata (som navn, e-postadresser og mobilnummer) lagres på servere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) gjennom våre tredjepartsleverandører. Hvis du sender en e-post til supportteamet vårt, lagres supportsaken i vårt ticketing-system Zendesk (USA).

Betalingsinformasjon lagres hos Stripe (USA) og NETS (EU).

b) Retningslinjer for oppbevaring av data

Du kan slette e-postkontoen din i webmailen under "Min konto".

Mangel på et aktivt abonnement eller vellykket fornyelse vil også føre til at konto og data slettes.

Se tjenestevilkårene for viktig informasjon om våre retningslinjer for oppbevaring av data.

7. Dine personvernrettigheter

Du kan utøve visse rettigheter i forbindelse med opplysningene dine. Du har særlig rett til å

  • Når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger;
  • motsette deg behandling av opplysningene dine;
  • Få tilgang til opplysningene dine og få innsyn i visse aspekter ved behandlingen;
  • Verifisere og be om retting av opplysningene dine;
  • Begrense behandlingen av opplysningene dine
  • Få personopplysningene dine slettet (f.eks. retten til å bli "glemt");
  • Få en kopi av opplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, få dem overført til en annen behandlingsansvarlig;
  • sende inn en klage og fremme et krav til den kompetente personvernmyndigheten;

Vær oppmerksom på at utøvelse av noen av disse rettighetene vil kreve at e-postkontoen din slettes permanent.

8. Annet

Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i denne personvernerklæringen uten ytterligere varsel. Vi anbefaler på det sterkeste at du sjekker denne siden ofte, med henvisning til datoen for den siste endringen som er oppført nederst på denne siden.

Ved større overhalinger eller endringer vil vi vanligvis sende et varsel til e-postadressen din på Tjenesten.

Se også Tjenestevilkårene for ytterligere informasjon om vilkårene og betingelsene som gjelder for Tjenesten.

I tillegg har du i henhold til artikkel 77 i personvernforordningen rett til å sende inn en klage knyttet til databehandlingen din til en tilsynsmyndighet, særlig der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller stedet for en påstått overtredelse. I Estland er dette det estiske datatilsynet.

9. Kontakt

Hvis du har spørsmål eller forespørsler om opplysningene dine, behandlingen av dem eller noe annet i forbindelse med tjenesten, kan du kontakte vår kundestøtte (lenke nederst på denne nettsiden).

Forespørsler om denne personvernerklæringen kan også sendes via kontaktinformasjonen som er oppført under punkt 1 i denne personvernerklæringen.

Gjeldende fra 3. oktober 2023 (se tidligere versjon her).

logo

© 2024 Inbox.com AS

Alle rettigheter forbeholdes.

Snarveier

Brukerstøtte FAQDriftsmeldinger